Όροι Μίσθωσης Οχήματος

 1. Κατά το χρόνο παραλαβής του οχήματος υπογράφεται μεταξύ του Μισθωτή και της Εταιρείας (εφεξής: ο Εκμισθωτής) η σύμβαση μίσθωσης του οχήματος. Θα πρέπει ο Μισθωτής να φροντίσει να έχει πάντα μαζί του το αντίγραφο της σύμβασης, αλλά και το τηλέφωνο επικοινωνίας του Εκμισθωτή.
 2. Ελάχιστη Μίσθωση: Μία (1) ημέρα (24 ώρες). Μετά την παρέλευση 30 λεπτών από το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του οχήματος ο Μισθωτής χρεώνεται με μια (1) επιπλέον ημέρα ενοικίασης. Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Εκμισθωτή 24 ώρες τουλάχιστον πριν από τη λήξη τη μίσθωσης για να λάβει τη σχετική έγκριση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα
 3. Οι τιμές περιλαμβάνουν: Συντήρηση, λάδια, λίπανση, οδικούς χάρτες.
 4. Πληρωμή: Η εξόφληση του μισθώματος μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτική ή/και χρεωστική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Εκμισθωτή και στα γραφεία του.
 5. Εγγύηση μίσθωσης: Κατά την παραλαβή του οχήματος θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης από τον Εκμισθωτή στην πιστωτική κάρτα του Μισθωτή, το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στη λήξη της μίσθωσης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις.
 6. Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας το 21ο έτος έτη & το μέγιστο 70 έτη.
 7. Άδεια Οδήγησης: Ο Μισθωτής πρέπει να κατέχει έγκυρο Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης τουλάχιστον επί ένα χρόνο αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος.
 8. Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον Μισθωτή.
 9. Ασφαλιστικές καλύψεις: Η σύμβαση μίσθωσης που υπογράφει ο Μισθωτής με τον Εκμισθωτή περιλαμβάνει απλή ασφαλιστική κάλυψη προς τρίτους (χωρίς χρέωση) και επιπρόσθετη μεικτή ασφάλεια (με χρέωση) με απαλλαγή και με επιπλέον ημερήσιο κόστος, το οποίο περιορίζει την ευθύνη του Μισθωτή για ζημιές του μισθωμένου οχήματος και η κάλυψή της περιλαμβάνει τους κινδύνους που εξειδικεύονται στο αντίστοιχο για κάθε όχημα, όπως ορίζεται στους όρους της σύμβασης μίσθωσης. Οι ανωτέρω καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους του συμβολαίου με την ασφαλιστική του Εκμισθωτή.
 10. Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει:
 • αν διαπιστωθεί ότι ο Μισθωτής βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών
 • για τυχόν σωματική ή διανοητική πάθηση ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά τον μισθωτή
 • για ζημιές που προκαλούνται από Μισθωτή ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί
 • για ζημιές που προκλήθηκαν από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους
 • για ζημιές σε κάτω μέρος, ζάντες, τάσια, ελαστικά, καθρέπτες, κεραία, κρύσταλλα και εσωτερικό
 • για απώλεια προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο όχημα
 • για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στη σύμβαση
 • για απώλεια ή καταστροφή κλειδιού του οχήματος
 • για απώλεια ή καταστροφή συσκευών ή άλλου πρόσθετου εξοπλισμού.
 1. Ζημιές: Πριν τη μίσθωση αλλά και στην παράδοση του οχήματος πρέπει να γίνεται έλεγχος του οχήματος από τον Μισθωτή και τον Εκμισθωτή.
 2. Επιστροφή οχήματος: Η επιστροφή του οχήματος γίνεται στο προκαθορισμένο σημείο και τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα, διαφορετικά επιβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις. Παραλαβή εντός ωραρίου λειτουργίας στα γραφεία του Εκμισθωτή (9π.μ.-9μ.μ.).
 3. Καύσιμα: Η δαπάνη επιβαρύνει τον Μισθωτή.Ο Μισθωτής θα πρέπει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμου, αλλιώς θα υπάρξει επιπρόσθετη χρέωση. Εάν το όχημα επιστραφεί με επιπλέον καύσιμο, η αξία του καυσίμου δεν επιστρέφεται.
 4. Περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης: Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, εφαρμόζεται ό,τι προβλέπει η σύμβαση και, κυρίως, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα ο Εκμισθωτής. Απαγορεύεται η επιδιόρθωση του οχήματος χωρίς τη συναίνεση του Εκμισθωτή. Ειδικά για το ατύχημα, θα πρέπει ο Μισθωτής να συμπληρώσει τη Δήλωση Ατυχήματος, να καταγράψει τα στοιχεία των εμπλεκομένων, να καλέσει την αστυνομία και να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τον Εκμισθωτή.
 5. Επιπλέον εξοπλισμός: Διατίθεται σχάρα αποσκευών ή παιδικό κάθισμα αν ζητηθεί.
 6. Φόροι: Ο Μισθωτής χρεώνεται στο σύνολο του λογαριασμού με Φ.Π.Α.
 7. Μεταφορά με πλοίο: Απαγορεύεται η φόρτωση του οχήματος σε πλοία χωρίς την γραπτή έγκριση από τον Εκμισθωτή.
 8. Αναπροσαρμογές τιμών: Οι όροι και οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση μετά από σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Τ.
 9. Ο Μισθωτής πρέπει πάντα να κλειδώνει το όχημα, όταν δεν χρησιμοποιείται και να λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις για να αποτρέψει την κλοπή ή την αφαίρεση των εξαρτημάτων του.
 10. Πολιτική ακύρωσης: Για αλλαγές και ακυρώσεις ο Μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει τον Εκμισθωτή τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξη της κράτησης. Αναλυτικότερα στους γενικούς όρους χρήσης του δικτυακού τόπου και στη σύμβαση μίσθωσης.
 11. Σε περίπτωση μερικής χρήσης της μίσθωσης, δεν επιστρέφονται τα χρήματα.
 12. Αλλαγές τύπου οχήματος: Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο οχήματος από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας.
 13. Σύμβαση: Με την παραλαβή του οχήματος υπογράφεται αντίστοιχη σύμβαση μίσθωσης, η οποία μεταξύ άλλων περιέχει και τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.
 14. Οι παρόντες όροι μίσθωσης, η σύμβαση μίσθωσης, οι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και η ενότητα υπό τον τίτλο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύουν από κοινού τον Μισθωτή και τον Εκμισθωτή.
 15. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Κ70 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
 16. Ενημέρωση για τη μίσθωση οχήματος στην Ε.Ε. σχετική ιστοσελίδα: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/car-rental-abroad/index_el.htm

Που θα μας βρείτε

Loukis Rental

Παροικία 84400, Πάρος

info@loukisrental.gr

Tel:+30 22840 23679

Mob:+30 6978010678

Fax:+30 22840 22488

Loukis Rental (Υποκατάστημα)

Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους (κεντρική πλατεία)

(κάτω από το Α.Τ. Πάρου)