Ποδήλατα


Ideal Ergomax

Ideal Ergomax

Ideal
Allou 6061
simano ACERA-M191
Έκπτωση - 10%Off 15%Off
Ημέρες 1-2 3-7 8+
Χαμηλή περίοδος:20/09 - 31/05 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα 7 € / ημέρα
Μεσαία περίοδος:01/06 - 16/07 & 27/08 - 19/09 10 € / ημέρα 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα
Υψηλή περίοδος:17/07-26/08 12 € / ημέρα 11 € / ημέρα 10 € / ημέρα
Κάντε Κράτηση

Ideal Axion - Full Suspension

Ideal Axion - Full Suspension

Ideal
Allou 6061
simano ACERA-M191
Έκπτωση - 10%Off 15%Off
Ημέρες 1-2 3-7 8+
Χαμηλή περίοδος:20/09 - 31/05 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα 7 € / ημέρα
Μεσαία περίοδος:01/06 - 16/07 & 27/08 - 19/09 10 € / ημέρα 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα
Υψηλή περίοδος:17/07-26/08 12 € / ημέρα 11 € / ημέρα 10 € / ημέρα
Κάντε Κράτηση

Ideal Testek - All Terain

Ideal Testek - All Terain

Ideal
Allou 6061
simano ALTUS-M191
Έκπτωση - 10%Off 15%Off
Ημέρες 1-2 3-7 8+
Χαμηλή περίοδος:20/09 - 31/05 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα 7 € / ημέρα
Μεσαία περίοδος:01/06 - 16/07 & 27/08 - 19/09 10 € / ημέρα 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα
Υψηλή περίοδος:17/07-26/08 12 € / ημέρα 11 € / ημέρα 10 € / ημέρα
Κάντε Κράτηση

Ideal Freeder - Mountain

Ideal Freeder - Mountain

Ideal
Allou 6061
simano TX31
Έκπτωση - 10%Off 15%Off
Ημέρες 1-2 3-7 8+
Χαμηλή περίοδος:20/09 - 31/05 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα 7 € / ημέρα
Μεσαία περίοδος:01/06 - 16/07 & 27/08 - 19/09 10 € / ημέρα 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα
Υψηλή περίοδος:17/07-26/08 12 € / ημέρα 11 € / ημέρα 10 € / ημέρα
Κάντε Κράτηση

KTM Boston

KTM Boston

KTM
Allou 7005
simano ACERA-M191
Έκπτωση - 10%Off 15%Off
Ημέρες 1-2 3-7 8+
Χαμηλή περίοδος:20/09 - 31/05 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα 7 € / ημέρα
Μεσαία περίοδος:01/06 - 16/07 & 27/08 - 19/09 10 € / ημέρα 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα
Υψηλή περίοδος:17/07-26/08 12 € / ημέρα 11 € / ημέρα 10 € / ημέρα
Κάντε Κράτηση

KTM Chicago

KTM Chicago

KTM
Allou 7005
simano ACERA-M191
Έκπτωση - 10%Off 15%Off
Ημέρες 1-2 3-7 8+
Χαμηλή περίοδος:20/09 - 31/05 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα 7 € / ημέρα
Μεσαία περίοδος:01/06 - 16/07 & 27/08 - 19/09 10 € / ημέρα 9 € / ημέρα 8 € / ημέρα
Υψηλή περίοδος:17/07-26/08 12 € / ημέρα 11 € / ημέρα 10 € / ημέρα
Κάντε ΚράτησηElectric Bike


Ideal Electric Bike

Ideal Electric Bike

Ideal
Allou 7005
simano ACERA-M191
Χαμηλή περίοδος:20/09 - 31/05 20 € / ημέρα
Μεσαία περίοδος:01/06 - 16/07 & 27/08 - 19/09 22 € / ημέρα
Υψηλή περίοδος:17/07-26/08 25 € / ημέρα
Κάντε Κράτηση