Όροι Μίσθωσης

1. Οι τιμές περιλαμβάνουν : Συντήρηση, λάδια, λίπανση, οδικούς χάρτες
2. Ελάχιστη Μίσθωση: Μία (1) ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται στο 1/5 της ημερήσιας τιμής.
3. Ηλικία Ενοικιαστού: Ελάχιστο όριο ηλικίας το 23ο έτος
4. Άδεια Οδήγησης: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο
5. Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
6. Ασφάλεια: Στις τιμές μισθώσεως περιλαμβάνεται η απλή ασφάλεια προς τρίτους. Σε περίπτωση ατυχήματος ο ενοικιαστής επιβαρύνεται των ζημιών του οχήματός του και το κόστος των ημερών όπου το όχημα θα χρειαστεί για την επισκευή του.
7. Κάλυψη μη ασφαλισμένων ποσών: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου εφ'όσον δεχτεί τους φόρους της Μικτής ασφάλειας που είναι να καταβάλει επιπλέον για κάθε μέρα ενοικίασης 8-13 € για αυτοκίνητο και 6-10 € για μηχανάκια (συμβουλευτείτε τις ανάλογες σελίδες παρουσίασης των οχημάτων) . Τον απαλλάσσει όμως για ζημιές άνω των 700-1.000 € για τα αυτοκίνητα και 150 € για τα μοτοποδήλατα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταστροφή ελαστικών και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμιά ασφάλεια.
8. Βενζίνη:Η δαπάνη της χρησιμοποιούμενης βενζίνης επιβαρύνει τον μισθωτή.
9. Επιπλέον εξοπλισμός: σχάρα αποσκευών ή παιδικό κάθισμα αν ζητηθεί.
10. Παράδοση & παραλαβή των αυτοκινήτων: Χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στα αεροδρόμια, λιμάνια και ξενοδοχεία.
11. Φόροι: Ο πελάτης χρεώνεται στο σύνολο του λογαριασμού με Φ.Π.Α. 16% επιπλέον.
12. Μεταφορά με πλοίο: Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοία χωρίς την γραπτή έγκριση από το γραφείο μας.
13. Αναπροσαρμογές τιμών: Οι όροι και οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση μετά από σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Τ..